Hiển thị 1–24 của 28 kết quả

Colistin (dưới dạng Colistimethat natri) 4,5 MIU (150mg), Bột đông khô pha dung dịch tiêm

ZinC (dưới dạng ZinC gluconat) 1mg/ml, Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền sau khi pha loãng

Selen (dưới dạng selenit natri) 100mcg, Dung dịch tiêm truyền

Rebamipid 100mg, Viên nén bao phim Rebamipid 100mg, Thuốc cốm

Itopride HCL 50mg, Viên nén bao phim

Acid Zoledronic 4mg/5ml, Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền

Acyclovir 135mg/45mg, Thuốc mỡ tra mắt

Quetiapine 200mg, Viên nén bao phim

Rocuronium 50mg/5ml, Dung dịch tiêm

Desmopressin 0.1mg, Viên nén Desmopressin 0.2mg, Viên nén

Cholecalciferol 0.625mg (Eq 25.000 IU Vitamin D3), Dung dịch uống

Pemetrexed 100mg, Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

Dacarbazine 200mg, Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch

Imatinib 100mg, Viên nén bao phim Imatinib 400mg, Viên nén bao phim

Erlotinib 100mg, Viên nén bao phim

Bortezomib 1 mg, Bột đông khô pha dung dịch tiêm Bortezomib 3.5 mg, Bột đông khô pha dung dịch tiêm

Hyaluronic acid, Centella asiatica, Chamomile, Vitamin E, Viên đặt âm đạo

Metronidazole 500mg; Clotrimazole 100mg; Neomycin Sulfate 83mg, Viên đặt âm đạo

Ciclopirox Olamin 10mg, Kem bôi âm đạo

Atosiban 37.5mg/5ml, Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch

Acid salicylic 167 mg/g, Dung dịch bôi ngoài da

Vancomycin hydrochloride 500mg, Bột đông khô pha tiêm Vancomycin hydrochloride 1000mg, Bột đông khô pha tiêm

Moxifloxacin 400mg/250ml, Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

Ceftriaxon 2g, Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch