Rocuronium

Rocuronium 50mg/5ml, Dung dịch tiêm

Danh mục: ,