Kho của chúng tôi có hệ thống kiểm soát nhiệt độ cùng với dây chuyền lạnh dành cho huyết tương và các loại thuốc đặc trị.