• Aloxi®

  Palonosetron HCL 0.25mg/5ml, Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

 • Bonasol® Once Weekly 70mg

  Aledronic Acid 70mg/10ml, Dung dịch uống

 • Cosmegen® Lyovac

  Dactinomycin 500mcg, Bột pha tiêm

 • Erwinase®

  L-asparaginase Erwinia 10,000 IU/vial, Bột đông khô pha tiêm

 • Fostimonkit® 150IU

  Urofollitropin (FSH) 150IU/ml, Bột và dung môi pha dung dịch tiêm

 • Fostimonkit® 75IU

  Urofollitropin (FSH) 75IU/ml, Bột và dung môi pha dung dịch tiêm

 • Grafalon®

  Anti-human T-lymphocyte immunoglobulin từ thỏ 100mg/5ml, Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền

 • Phosphorus Aguettant

  Glucose-1-Phosphat dinatri tetrahydrate 250,8 mg/ml, Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền sau khi pha loãng

 • Seractil®

  Dexibuprofen 400mg, Viên nén bao phim

 • Spectrila®

  L-asparaginase Recombinant 10,000 IU, Bột đông khô pha tiêm truyền

 • Verdye

  Indocyanine green 25mg, Bột pha tiêm

 • Erwinase®

  L-asparaginase Erwinia 10,000 IU/vial, Bột đông khô pha tiêm

 • Grafalon®

  Anti-human T-lymphocyte immunoglobulin từ thỏ 100mg/5ml, Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền

 • Spectrila®

  L-asparaginase Recombinant 10,000 IU, Bột đông khô pha tiêm truyền

 • Verdye

  Indocyanine green 25mg, Bột pha tiêm

 • Algotra 37.5/325mg

  Paracetamol 325mg/Tramadol hydrochlorid 37.5mg, Viên sủi

 • Aceclonac

  Aceclofenac 100mg, Viên nén bao phim

 • Alvoceva

  Erlotinib 100mg, Viên nén bao phim

 • Alvotinib

  Imatinib 100mg, Viên nén bao phim

  Imatinib 400mg, Viên nén bao phim

 • Atosiban Pharmidea

  Atosiban 37.5mg/5ml, Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch

 • Bortezomib

  Bortezomib 1 mg, Bột đông khô pha dung dịch tiêm

  Bortezomib 3.5 mg, Bột đông khô pha dung dịch tiêm

 • Cefotaxim Stragen 2g

  Cefotaxim 2g, Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch

 • Ceftriaxon Stragen 2g

  Ceftriaxon 2g, Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch

 • Colistimethate

  Colistin (dưới dạng Colistimethat natri) 4,5 MIU (150mg), Bột đông khô pha dung dịch tiêm

 • D-Cure 25.000IU

  Cholecalciferol 0.625mg (Eq 25.000 IU Vitamin D3), Dung dịch uống

 • Dacarbazine Medac

  Dacarbazine 200mg, Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch

 • Ialuna

  Hyaluronic acid, Centella asiatica, Chamomile, Vitamin E, Viên đặt âm đạo

 • Inflaforte

  Diclofenac natri 15mg/g, Dung dịch bôi ngoài da

 • Itopride

  Itopride HCL 50mg, Viên nén bao phim

 • Moxifloxacin

  Moxifloxacin 400mg/250ml, Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

 • Mycomycen

  Ciclopirox Olamin 10mg, Kem bôi âm đạo

 • Nocutil

  Desmopressin 0.1mg, Viên nén

  Desmopressin 0.2mg, Viên nén

 • Pemetrexed

  Pemetrexed 100mg, Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

 • Rebamipide

  Rebamipid 100mg, Viên nén bao phim

  Rebamipid 100mg, Thuốc cốm

 • Remowart

  Acid salicylic 167 mg/g, Dung dịch bôi ngoài da

 • Rocuronium

  Rocuronium 50mg/5ml, Dung dịch tiêm

 • Sadetabs

  Metronidazole 500mg; Clotrimazole 100mg; Neomycin Sulfate 83mg, Viên đặt âm đạo

 • Selenium

  Selen (dưới dạng selenit natri) 100mcg, Dung dịch tiêm truyền

 • Seropin 200mg

  Quetiapine 200mg, Viên nén bao phim

 • Vancomycin hydrochloride for infusion

  Vancomycin hydrochloride 500mg, Bột đông khô pha tiêm

  Vancomycin hydrochloride 1000mg, Bột đông khô pha tiêm

 • Virupos Eye Ointment

  Acyclovir 135mg/45mg, Thuốc mỡ tra mắt

 • ZinC

  ZinC (dưới dạng ZinC gluconat) 1mg/ml, Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền sau khi pha loãng

 • Zogenex

  Acid Zoledronic 4mg/5ml, Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền

 • Remowart

  Acid salicylic 167 mg/g, Dung dịch bôi ngoài da

 • Bortezomib

  Bortezomib 1 mg, Bột đông khô pha dung dịch tiêm

  Bortezomib 3.5 mg, Bột đông khô pha dung dịch tiêm

 • Atosiban Pharmidea

  Atosiban 37.5mg/5ml, Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch

 • Ialuna

  Hyaluronic acid, Centella asiatica, Chamomile, Vitamin E, Viên đặt âm đạo

 • Mycomycen

  Ciclopirox Olamin 10mg, Kem bôi âm đạo

 • Sadetabs

  Metronidazole 500mg; Clotrimazole 100mg; Neomycin Sulfate 83mg, Viên đặt âm đạo

 • Alvoceva

  Erlotinib 100mg, Viên nén bao phim

 • Alvotinib

  Imatinib 100mg, Viên nén bao phim

  Imatinib 400mg, Viên nén bao phim

 • Dacarbazine Medac

  Dacarbazine 200mg, Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch

 • Pemetrexed

  Pemetrexed 100mg, Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

 • Zogenex

  Acid Zoledronic 4mg/5ml, Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền