Sadetabs

Metronidazole 500mg; Clotrimazole 100mg; Neomycin Sulfate 83mg, Viên đặt âm đạo