Erwinase®

L-asparaginase Erwinia 10,000 IU/vial, Bột đông khô pha tiêm